taxikey.com android

„TAXIKEY.COM“ (app on Google play)

Ingeniously simple online TAXIKEY.COM application’s advertising with a driver (taxi drivers) anywhere in the world! „Search and calling!“

Geniálne jednoduchá TAXIKEY.COM aplikácia s online inzerujúcimi šoférmi (taxikármi) hocikde vo svete! „Vyhľadáš a voláš!“

vyhladavaa nasiel zakaznicka settings zakaznici

 

♦  ♦  ♦

taxikey.com for driver android           taxikey.com for driver android vzor

„TAXIKEY.COM for drivers“ (app on Google play)

„TAXIKEY.COM FREE VERSION for drivers“ (app on Google play)

The world’s easiest „TAXIKEY.COM for drivers“ online application for advertising services (taxi) drivers without the need for approval of registered advertisements. „Download the application, fill out a form (AD) and use the service anywhere in the world within a few seconds!“ Without further monthly and other charges, with a guarantee of 36 months of use of the application.

Celosvetovo najjednoduchšia „TAXIKEY.COM for drivers“ online aplikácia pre inzerovanie dopravných služieb (taxi) pre šoférov bez potreby schvaľovania registrovaných inzerátov. „Stiahni si aplikáciu, vyplň formulár (inzerát) a využívaj službu hocikde vo svete za pár sekúnd!“ Bez ďalších mesačných a iných poplatkov, s 36 mesačnou garanciou využívania aplikácie.

settings app cervena gulicka zelena gulickaa

♦  ♦  ♦  ♦  ♦